• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครื่อข่าย ประจำปี 2560
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครื่อข่าย ประจำปี 2560ภายใต้หัวข้อ"ไทยรัฐวิทยา 4.0"ระหว่างวันที่19-21กรกฎาคม2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดและมอบรางวัลโล่ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕ โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และมอบโล่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดีเด่น ระดับภาค พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ทินกร กล่ำทอง ภาพข่าว
 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ