• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 517/2559 การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ
  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง A Family-Friendly Society: A Contribution to the Achievement of SDGs Through Families and Gender Equality ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (The East Asia Ministerial Forum on Families and Gender Equality) จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเลขาธิการอาเซียน, พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คณะผู้แทนจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก 17 ประเทศ, เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ตลอดจนนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน
 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ