• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
สพฐ.ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่กระทรวงศึกษาธิการ อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=47109&Key=news2 ประวัติการทำงานของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สามารถอ่านได้ที่ลิงค์นี้ http://www.moe.go.th/websm/minister/minister_teerakiat.htm
 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ