• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 _____   __  __  __  __  _  _   ______ 
| __ \\  \ \\/ // \ \\/ // | || | || /_____// 
| | \ ||  \ ` //  \  // | || | || `____ ` 
| |__/ ||  | ||   / . \\ | \\_/ || /___//  
|_____//   |_||  /_//\_\\ \____//  `__ `  
 -----`   `-`'  `-` --`  `---`  /_//   
                     `-`