• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 ____    ___   ______   ______      
 | _ \\  / _ \\ |   \\ /_  _//   ___  
 | |_| || | / \ || | -- //  -| ||-   /  || 
 | . //  | \_/ || | -- \\  _| ||_  | [] || 
 |_|\_\\  \___// |______// /_____//  \__ || 
 `-` --`  `---`  `------`  `-----`   -|_|| 
                       `-`