• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 ______   ______  __  __   ___   _ _  
|   \\ /_  _// \ \\/ //  / _ \\  | \| || 
| -- //  -| ||-  \  //  | / \ || | ' || 
| -- \\  _| ||_  / . \\  | \_/ || | . || 
|______// /_____// /_//\_\\  \___//  |_|\_|| 
`------`  `-----`  `-` --`  `---`  `-` -`