• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


 __  __  _____        ___   ______ 
 \ \\/ // | ___||   ___   / _ \\  /_  _// 
 \  //  | ||__   /  || / //\ \\  | ||  
 / . \\  | ||__   | [] || | ___ || _| ||  
 /_//\_\\ |_____||  \__ || |_|| |_|| /__//  
 `-` --` `-----`   -|_|| `-`  `-` `--`   
             `-`