• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
  สนผ. เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ และร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงอธิการบดีได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอก
1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
2. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับการ ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการเปิดเผย อาจไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว
3. หากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยัน ความจริง ถือว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อเถือสูง
4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
ประเภทบุคคล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์
E-Mail *
หมวดหมู่ของอาชีพ
ประเภท *
ชื่อเรื่อง *
รายละเอียด *
 

Notice: Use of undefined constant OK - assumed 'OK' in /WWW/obec.plan4/application/controllers/IndexController.php on line 119
OK