• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

  • + 66 02 281-5246
    + 66 02 280-5512
  • bopp.dmc@gmail.com
  • อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ